Trích đoạn vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh"

Trong vở "Tiếng trống Mê Linh", Phượng Liên (vai Trưng Trắc) diễn cảnh tế sống Thi Sách trước khi tấn công giặc.

Giải trí Thứ ba, 4/3/2014, 08:48 (GMT+7)