Trung Hiếu - Trúc Phương nhảy Hip Hop

Trung Hiếu - Trúc Phương nhảy Hip Hop trong Liveshow thứ ba "Thử thách cùng bước nhảy".

Giải trí Chủ nhật, 28/10/2012, 09:24 (GMT+7)