Trương Quốc Vinh phiêu trong bài hát 'Tôi'

Trương Quốc Vinh hát live bài hát nổi tiếng "Tôi".

Giải trí Thứ hai, 25/3/2013, 17:36 (GMT+7)