Đức Long hát 'Kỷ niệm'

Nguyễn Ánh 9 đàn cho Đức Long hát 'Kỷ niệm'

Giải trí Thứ sáu, 30/12/2011, 08:49 (GMT+7)

Tags: