Đường xa ướt mưa

Đàm Vĩnh Hưng tình tứ cùng Hồng Ngọc trong "Đường xa ướt mưa"

Giải trí Chủ nhật, 21/8/2011, 11:26 (GMT+7)

Tags: