Vương Phi - 'Tâm kinh'

Vương Phi trình diễn "Tâm kinh".

Giải trí Thứ bảy, 27/9/2014, 11:22 (GMT+7)