When I Was Your Man (live in Bangkok) - Bruno Mars

Danh ca người Hawaii biểu diễn ở thủ đô của Thái Lan tuần trước.

Giải trí Thứ hai, 24/3/2014, 14:13 (GMT+7)