'Where Are You Christmas' - Faith Hill

Bài hát trong phim "The Grinch" do nhạc sĩ James Horner đồng sáng tác.

Giải trí Thứ ba, 23/6/2015, 11:09 (GMT+7)