'You Upset Me Baby' - B.B. King

Ca khúc "You Upset Me Baby" phát hành năm 1954.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:06 (GMT+7)