Ca khúc Lính đảo đợi mưa

Bài hát của nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thơ Trần Đăng Khoa.

Giải trí Thứ sáu, 3/6/2011, 07:58 (GMT+7)