Trà My hát 'Có phải em mùa thu Hà Nội'

Bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc (lời Tô Như Châu).

Giải trí Thứ tư, 24/8/2011, 09:37 (GMT+7)