Viễn cảnh nếu ngôi sao nhỏ nhất lao vào sao Mộc

Ngôi sao EBLM J0555-57Ab nhỏ hơn sao Mộc nhưng có lực hấp dẫn đủ mạnh để xé toạc hành tinh và thay đổi cấu trúc của hệ Mặt Trời.

Khoa học Thứ bảy, 30/7/2022, 00:00 (GMT+7)