Viễn cảnh nếu Trái Đất có từ trường mạnh như sao Mộc

Từ trường rất quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất nhưng sẽ trở nên nguy hiểm nếu tăng cường độ lên gấp hàng nghìn lần.

Khoa học Thứ năm, 18/8/2022, 00:00 (GMT+7)