Việt Hương: 'Hôn nhân của tôi từng bị lung lay'

Việt Hương nói tình cảm giữa chị và chồng - nhạc sĩ Hoài Phương - bị lung lay lúc chị ở suốt trong nước, còn chồng ở Mỹ.

Giải trí Thứ tư, 21/9/2022, 19:00 (GMT+7)