VnExpress
Background Video

Cơ chế hoạt động của vắc-xin cúm

Vắc-xin cúm giúp cơ thể phát triển kháng thể chống lại những chủng cúm phổ biến.
Khoa học  13:00 - 7/12/2017
 
 
 Tags

vắc-xin

virus

chủng cúm

H3N2

kháng thể

 
vnexpress