Voọc con suýt chết cóng vì tách đàn

Trung QuốcMải kiếm ăn, voọc mũi hếch Vân Nam nhỏ tuổi chỉ còn một mình khi thời tiết đột ngột chuyển xấu và tuyết rơi dày.

Khoa học Thứ hai, 30/1/2023, 21:10 (GMT+7)