Vương quốc rộng bằng 4 sân bóng rổ của kiến thợ dệt

Với khả năng xây tổ đáng kinh ngạc trên cây, kiến thợ dệt có thể tạo ra những thuộc địa phức tạp rộng tới 1.600 m2.

Khoa học Thứ hai, 5/12/2022, 20:53 (GMT+7)