VnExpress
Background Video

Hòa thượng Thích Thanh Nhã thuyết pháp về tích Vu Lan

Chữ Hiếu cần được thể hiện trong hàng ngày chứ không phải chờ đến tiết Vu Lan mới nghĩ đến cao lao cha mẹ.
Thời sự  09:20 - 16/8/2013
 
 
 Tags

Hòa thượng Thích Thanh Nhã

tích cổ Vu Lan

báo hiếu cha mẹ

 
vnexpress