VnExpress
Background Video

Những người Nhật hơn 80 tuổi vẫn đi làm

Không muốn rảnh rỗi hoặc vì cần thêm thu nhập ngoài lương hưu, ngày càng nhiều người già ở Nhật cặm cụi đi làm mà không tính đến tuổi nghỉ.
Kinh doanh  07:56 - 21/8
 
 
 Tags

người già

nghỉ hưu

tuổi hưu

Nhật Bản

làm việc ở Nhật

dân số già

 
vnexpress