VnExpress

Ấn Độ tạo hệ thống thanh toán không tiền mặt, không quẹt thẻ

Ấn Độ đang lên kế hoạch triển khai toàn quốc một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt mới nhưng cũng không cần quẹt thẻ gọi là Bharat QR.
Kinh doanh  08:11 - 24/2
 
 
 Tags

Ấn Độ

thanh toán điện tử

thanh toán không dùng tiền mặt

Bharat QR

 
vnexpress