Nhân viên ngành điện cắt cáp tại tủ viễn thông

Hai nhân viên dùng kìm lớn để cắt cáp internet tại một tủ chứa gắn trên cột điện.

17:36 14/11/2013
Ý kiến bạn đọc ()