VnExpress

Nhân viên ngành điện cắt cáp tại tủ viễn thông

Hai nhân viên dùng kìm lớn để cắt cáp internet tại một tủ chứa gắn trên cột điện.
Kinh doanh  17:36 - 14/11/2013
 
 
 Tags

cắt cáp viễn thông

EVN

VNPT

ngành điện

 
vnexpress