3 loại đồ vật cấm kỵ để trong ôtô đỗ lâu dưới nắng nóng

Đỗ xe dưới nắng lâu, những đồ vật như thiết bị điện tử, bình cứu hỏa, thức ăn và thuốc có thể bị biến tính hoặc cháy nổ.

Xe Thứ năm, 3/6/2021, 09:08 (GMT+7)