VnExpress
Background Video

Chiếc càng nặng bằng nửa cơ thể của loài còng

Những con đực có chiếc càng lớn hơn cho thấy chúng trưởng thành hơn và có tổ lớn hơn, đem lại lợi thế trong cuộc chiến tranh giành bạn tình.
Khoa học  09:00 - 18/3
 
 
 Tags

còng

cua uca

vai trò của càng cua

công cụ hấp dẫn bạn tình của loài càng

 
vnexpress