VnExpress
Background Video

Khách sạn toàn robot phục vụ ở Nhật

Mọi dịch vụ trong khách sạn như đặt phòng, thanh toán, dọn vệ sinh... đều được phục vụ bởi 140 robot thông minh.
Khoa học  14:40 - 25/9
 
 
 Tags

khách sạn Henn-na

khách sạn robot

robot

Nhật Bản

 
vnexpress