Ads - Turkish Airlines

Quảng cáo "ăn theo" bóng đá của Turkish Airlines.

Kinh doanh Thứ hai, 14/5/2012, 03:13 (GMT+7)