VnExpress
Background Video

Trang trại đào tiền ảo lớn nhất Bắc Mỹ

Bitfarms tại Canada sở hữu 4.600 máy đào, hoạt động liên tục 24/7 với lợi nhuận vài triệu USD mỗi tháng và mua cả một công ty dịch vụ điện.
Kinh doanh  11:45 - 24/12/2017
 
 
 Tags

trâu cày tiền ảo

máy đào Bitcoin

trang trại tiền ảo

Bitcoin

 
vnexpress