Hướng dẫn thao tác hà hơi thổi ngạt

Đẩy đầu trẻ ngả ra phía sau. Bịt chặt mũi trẻ, áp miệng trùm kín miệng trẻ và thổi 2 lần liên tiếp. Khi hà hơi thổi ngạt mà lồng ngực nạn nhân không nhô lên thì phải kiểm tra lại.

Sức khỏe Thứ ba, 13/3/2018, 20:28 (GMT+7)