VnExpress
Background Video

Lội sình rừng ngập mặn đặt bẫy bắt cá thòi lòi

Với 50 bẫy, một ngày lội sình rừng ngập mặn Cà Mau, người dân bắt hơn 5 kg cá thòi lòi, bán được vài trăm nghìn đồng.
Thời sự  07:15 - 17/7/2017

Phúc Hưng

 
 
 Tags

lội bãi bồi

đặt bẫy

bắt cá thòi lòi

ở Cà Mau

rừng ngập mặn

Tags: bắt cá thòi lòi

 
vnexpress