VnExpress
Background Video

Những mẫu tàu trong cuộc đua vào vũ trụ giữa SpaceX và Boeing

Boeing và SpaceX phải chứng minh hệ thống của họ đã sẵn sàng bắt đầu những chuyến bay thường xuyên lên trạm vũ trụ, đáp ứng nhu cầu của NASA.
Khoa học  19:00 - 17/9
 
 
 Tags

SpaceX

Boeing

NASA

Trạm Vũ trụ Quốc tế

tàu vũ trụ

phi hành gia

 
vnexpress