VnExpress
Background Video

Hơn 4.000 ha chè shan tuyết cổ thụ hữu cơ trên đỉnh Hoàng Su Phì

Hoàng Su Phì, Hà Giang nổi tiếng với chè shan tuyết cổ thụ hữu cơ, đạt sản lượng 12.880 tấn mỗi năm. Điểm đặc biệt của loại chè nơi đây là sau khi chế biến, trên từng búp chè còn nguyên những sợi lông trắng nhỏ mịn như phủ một lớp tuyết mỏng.
Thời sự  09:00 - 19/3
 
 
 Tags

chè shan tuyết cổ thụ hữu cơ

Hoàng Su Phì

chè shan tuyết

đặc sản Hà Giang

Tags: chè shan tuyết cổ thụ hữu cơ

 
vnexpress