Clip công nghệ trồng cây trên triền dốc

VersiWeb là lưới địa tổng hợp bằng nhựa, được liên kết chắc chắn bởi các ô hình thoi 3 chiều (3D), có những lỗ nhỏ nằm ngang trên vách, cấu trúc như tổ ong. Khi trải lên triền dốc, triền núi, hoặc trên bề mặt có độ dốc cao và đổ đất lên trên, mỗi ô tổ onЉ墨眒䢵眒毖眒Ѐ瑖㑨

Kinh doanh Thứ bảy, 7/7/2012, 11:01 (GMT+7)