Công nghệ học lái xe trên đường dù ngồi một chỗ

Thay vì lái xe chạy trên sa hình, học viên có thể làm quen xe và các bài tập thông qua phần mềm hỗ trợ lái được gắn trong xe.

Xe Thứ ba, 18/5/2021, 10:34 (GMT+7)