Cuộc tàn sát của loài kiến nguy hiểm nhất hành tinh

Kiến quân đội, một trong những loài vật đáng sợ nhất hành tinh, có khả năng ăn thịt tập thể con mồi chỉ trong vài phút.

Khoa học Thứ năm, 23/5/2024, 21:00 (GMT+7)