Bát Giới bất chấp nguy hiểm chỉ vì miếng ăn

Đang đói cùng với sự háo sắc nên khi gặp thôn cô do Bạch Cốt Tinh hóa thân, Bát Giới vừa gặp đã mê mẩn. Cộng với thói háu ăn nên y đã nhảy bổ ra khỏi vòng lửa do Ngộ Không tạo ra. Chỉ vì háo sắc cộng với tham ăn mà suýt chút nữa Bạch Cốt Tinh đã bắt và hãm hại Đường Tăng nếu Ngộ Không không về kịp.

Cười Thứ sáu, 11/12/2015, 14:00 (GMT+7)