Bát Giới mắc bẫy Tôn Ngộ Không vì háo sắc

Dù bị Ngọc Hoàng đày xuống hạ giới, đầu thai kiếp lợn, tu luyện thành tinh nhưng Bát Giới vẫn chứng nào tật nấy và đối tượng lần này là Cao Thúy Lan. Bát Giới hóa thân thành một người giúp việc, ăn khỏe làm khỏe và được gia đình họ Cao hết mực quý mến, đồng ý gả cho con gái.

Cười Thứ sáu, 11/12/2015, 12:00 (GMT+7)