Bệnh nhân kinh ngạc với cách khám răng của nha sĩ

Ngay cả bản thân bệnh nhân cũng không hiểu được vị nha sĩ vừa làm gì mà đã đưa ra kết luận.

Cười Thứ ba, 14/6/2016, 09:45 (GMT+7)