Bị treo lên lầu vì trêu chọc 7 yêu nhện tinh

Thói háo sắc của Trư Bát Giới tiếp tục diễn ra khi y bắt gặp 7 nữ yêu nhện tắm rửa, nô đùa bên suối, bèn tiến lại gần để trêu chọc, tán tỉnh.Bát Giới nhảy xuống suối, hóa thành con cá trê, vờn quanh 7 yêu nữ. Khi biết không dụ dỗ được, Bát Giới bèn hiện nguyên hình dọa nạt nhưng không ngờ bị 7 yêu nhện tinh dùng tơ trói treo lên lầu ngắm cảnh.

Cười Thứ sáu, 11/12/2015, 16:00 (GMT+7)