Cung bò cạp

Đến cả Ngọc Hoàng còn nhanh chóng xưng mình là “cung con bọ hoàng” sẵn sàng đè bẹp “cung bọ cạp” cơ mà.

Cười Thứ ba, 9/2/2016, 04:00 (GMT+7)