Danh họa vui mừng vì phát hiện lỗi trong bức tranh sắp vẽ

Sau một lúc nghiên cứu thì người danh họa cũng đã phát hiện ra nguyên nhân làm cho bố cục bức tranh không được cân xứng.

Cười Thứ sáu, 8/7/2016, 16:28 (GMT+7)