Đội quân đa cấp phố đi bộ

Đến cả Ngọc Văn Hoàng (Ngọc Hoàng) cũng đứng lên hô khẩu hiệu và ước muốn mãnh liệt của mình khi đối mặt với đội quân đa cấp.

Cười Thứ ba, 9/2/2016, 00:51 (GMT+7)