Đóng phí đường bộ vì đi khinh khi cầu

Khi các Táo lên thiên đình báo cáo thì bất ngờ bị dừng lại tại các trạm thu phí nhưng có một điều vô lý khiến Táo kinh tế phải gặp Ngọc Hoàng để thắc mắc.

Cười Thứ ba, 9/2/2016, 19:00 (GMT+7)