Khi bợm nhậu giỡn mặt với cảnh sát

Không biết anh chàng này giả say hay say thật mà dám hành động như thế với viên cảnh sát.

Cười Thứ bảy, 15/8/2015, 00:06 (GMT+7)