Khi Lý Tiểu Long bỗng dưng xuất hiện ở Châu Phi

Xuất hiện trong thân xác một thổ dân, Lý Tiểu Long đã dạy cho những người xấu một bài học thích đáng.

Cười Thứ năm, 17/12/2015, 00:10 (GMT+7)