Khi người tiền sữ tranh cãi nhau về cách phát âm

Khi sự thống nhất trong cách phát âm không được giải quyết thì người mạnh hơn đã chiến thắng.

Cười Thứ tư, 11/5/2016, 11:01 (GMT+7)

Loading