Kiệu được cải tiến từ chiếc ghế

Kiệu được cải tiến từ chiếc ghế trong phim Thái tử phi thăng chức ký.

Cười Thứ tư, 13/1/2016, 10:52 (GMT+7)