Mọi người kinh ngạc vì khả năng của 'thần bài' Hoài Linh

Cầm lên bài nhỏ hơn so với các sư đệ, Hoài Linh buộc phải dùng đến khả năng đặc biệt của mình để tráo bài.

Cười Thứ năm, 10/12/2015, 07:45 (GMT+7)