Ngã sấp mặt xuống sông khi hướng dẫn chài lưới

Những động tác và kĩ thuật khi hướng dẫn rất thuần thục tuy nhiên nó lại không được phát huy khi thực hiện.

Cười Thứ sáu, 29/7/2016, 10:26 (GMT+7)