Ngọc Hoàng nói tiếng Anh 'như gió'

Sau khi thấy Nam Tào và Bắc Đẩu thất bại trong việc giao tiếp với anh chàng Tây thì Ngọc Hoàng quyết định ra tay. Chỉ sau hai câu, Ngọc Hoàng đã biết được tên đối phương.

Cười Chủ nhật, 7/2/2016, 02:00 (GMT+7)