Người đàn ông trả giá vì làm theo bảng chỉ dẫn

Đọc và suy nghĩ rất lâu bảng chỉ dẫn nhưng người đàn ông vẫn phải lãnh đủ vì hiểu sai vấn đề.

Cười Thứ sáu, 15/4/2016, 11:09 (GMT+7)