Người đàn ông vui mừng vì bắt được quả nho bằng miệng

Sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng người đàn ông cũng bắt được quả nho theo cách không thể kịch tính hơn.

Cười Thứ năm, 23/6/2016, 10:39 (GMT+7)