Người đẹp ngơ ngác trước chiếc bẫy của bạn mình

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và cuối cùng cô gái cũng chết lặng trước chiếc bẫy 'bá đạo' của bạn mình.

Cười Thứ năm, 5/5/2016, 10:30 (GMT+7)