Người phụ nữ trả giá vì tội nói nhiều

Không để cho chồng con và viên cảnh sát nói câu nào, người phụ nữ liên tục huyên thuyên và phải trả giá vì điều đó.

Cười Thứ sáu, 8/7/2016, 16:28 (GMT+7)